Valid-Html401-logo Tehty Nvu_lla -logo 

Sivua on päivitetty 10.11.2017                         

Alla olevien bannereiden ja linkkien takana olevan materiaalin Copyright kuuluu asianosaisille.

1) Alla näkyy bannerin ensimmäisen keltaisella fontilla merkityn ajankohdan mukainen HF-radiokeliennuste. N0NBH Solar Banners, [http://www.hamqsl.com/solar.html].


2) Ilmatieteenlaitoksen Revontuli- ja avaruussääennuste: [http://ilmatieteenlaitos.fi/revontulet-ja-avaruussaa] ja [http://aurorasnow.fmi.fi/public_service/]

3) NOAA:n kuva Auroran tämänhetkisestä tilanteesta pohjoisella pallonpuoliskolla [http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg]:

Auroraa Pohjoiosella pallonpuoliskolla

  Ja vertailun vuoksi Auroran tämänhetkinen tilanne myös eteläisellä pallonpuoliskolla [http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg]:

Eteläisen pallonpuoliskon Aurora-kuva

4) Alla on muutamia muitakin tutustumisen arvoisia sivustoja vapaassa järjestyksessä:
=========================================================

5) Sivulla ylimpänä näkyvän bannerin sisältöön liittyviä tietoja löytyy linkin [http://www.hamqsl.com/solar2.html] kautta otsikon "Glossary of terms for the data available in the N0NBH solar banners" alla olevasta taulukosta. Ote siitä näkyy tekstimuodossa alempana; kunkin suureen lopussa on sama teksti allekirjoittaneen vapaasti suomentamana.

Item         Element                 Description
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SFI          Solar Flux Index     DRAO Penticton reported value from 62.5 to 300.

Intensity of solar radiation measured at 2800MHz (10.7cm). Good indication of the F layer ionization (layer that gives us most of our DX on HF). The higher the number, the greater the  level of ionization is, and the higher the frequency. Measured three times daily, and the last received value is reported. Note that NOAA recorded SFI for the day is the 2nd (or middle) of these readings, and may be different than the last recorded reading displayed on the banners. SFI does correlate to 304A (see graph below).

SFI. Solar Flux -Indeksi. DRAO Penticon raportoi arvon välillä 62,5 - 300.   Lisää tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/facilities/drao.html]

2800 MHz:n taajuudella (10,7 cm) mitattu auringon säteilyn voimakkuus. Hyvä indikaatio F-kerroksen ionisaatiotasosta (kerros, joka mahdollistaa suurimman osan HF-alueen kaukoyhteyksistä (radioamatöörilyhenne "DX", "Distant X", "Kaukainen Tuntematon"). Mitä suurempi numeraalinen arvo on, sitä suurempi on ionisaatiotaso ja sitä korkeampi on myös käytettävissä oleva taajuus.

Mitataan kolme kertaa vuorokaudessa ja viimeisin mittaustulos raportoidaan bannerissa. HUOMIO: NOAA:n tallentama SFI muodostetaan toisesta tai keskimmäisestä tuloksesta, joka siksi voi erota bannerin lukemasta. SFI korreloi arvon 304A:n kanssa (katso 304A alempaa).


Item         Element                  Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SN         Sunspot Number     NOAA reported value from 0 to 250.

Daily Sunspot Number provided by NOAA is computed using a formula [R=k (10g+s)] by Rudolph Wolf in 1848, where R is the sunspot number; g is the number of sunspot groups on the solar disk; s is the total number of individual spots in all the groups; and k is a variable scaling factor (usually <1) that accounts for observing conditions and the type of observing device. SN does loosely correlate to SFI. Updated once daily.

SN. Auringonpilkkujen lukumäärä. NOAA raportoima arvo välillä 0 - 250.   Lisää tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta [http://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/ssndata.html]

Päivittäinen NOAA:n julkaisema auringonpilkkujen lukumäärä, joka on laskettu Rudolph Wolf:n (1848) kaavalla [R=k (10g+s)], jossa
 
    R = auringonpilkkujen lukumäärä
    g = auringonpilkkuryhmien lukumäärä auringon "levymäisen" pinnan alueella
    s = yksittäisten pilkkujen yhteenlaskettu määrä kaikissa ryhmissä
    k = muuttuva skaalauskerroin (tavallisesti alle 1) joka huomioi tarkkailuolosuhteita ja tarkkailuvälineen tyypin.

SN korreloi löysästi SFI:n kanssa ja sen arvo päivitetään kerran vuorokaudessa.


Item       Element                    Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A           Planetary A Index     NOAA reported value from 0 to 400.

Provides a daily average level for geomagnetic activity. Uses the average of eight 3 hour K-Index values (magnetic value measured in nanotesla or nT) to provide the level of instability in the earth’s geomagnetic field. When used with K-Index: Both high indicates geomagnetic field is unstable, and HF signals are prone to sudden fades, and some paths may close while others open up abruptly and with little warning. High K index/Low A indicates a sudden, abrupt disturbance in the geomagnetic field, which can cause an intense but brief disruption in HF propagation, but can cause an auroral event. Updated once daily.

A. Planetaarinen (maapallonlaajuinen) A-Indeksi. NOAA raportoi arvoja välillä 0 - 400.   Lisää tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta [http://www.voacap.com/avaruussaa.html].

Tuottaa päivittäisen keskiarvon geomagneettiselle aktiviteetille. Keskiarvo, joka muodostetaan vuorokausittain kahdeksasta kolmen tunnin välein otetusta mittausarvosta (nanotesloina), jolla kerrotaan maan geomagneettisen kentän epävakaudesta.

Käytettäessä K-Indeksin kanssa kertoo seuraavaa:
Arvo päivitetään kerran vuorokaudessa.


Item       Element                   Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K           Planetary K Index    NOAA reported value from 0 to 9.

Measures disturbances in the horizontal component of earth's magnetic field. Value in nT is measured using a magnetometer during a three-hour interval, and then converted to a factor. Use with A-Index – sees above to determine HF conditions. Updated eight times daily.

K. Planetaarinen (maapallonlaajuinen) K-Indeksi. NOAA raportoi arvoja välillä 0 - 9.   Lisää tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta [http://www.voacap.com/avaruussaa.html].

Mittaa häiriöitä maan magneettikentän vaakakomponentissa. Magnetometrillä kolmen tunnin välein mitattu arvo ilmoitetaan nanotesloina ja tulos konvertoidaan ns. osatekijäksi (kyseisen mittauskerran edustajaksi).
Käytettäessä A-Indeksin kanssa auttaa ennustamaan kauemmaksi tulevia HF radiokelejä. Päivitetään kahdeksan kertaa vuorokaudessa.


Item          Element               Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-Ray      Hard X-Rays       NOAA reported value from A0.0 to X9.9.

Intensity of hard x-rays hitting the earth’s ionosphere. Impacts primarily the D-layer (HF absorption). The letter indicates the order of magnitude of the X-rays (A, B, C, M and X), where A is the lowest. The number  further defines the level of radiation. Updated eight times daily.

X-Ray. Röntgensäteet. NOAA raportoi arvoja välillä A0.0 - X9.9.

Maahan osuvien kovien röntgensäteiden intensiteetti
, voimakuus. Törmäävät ensisijaisesti D-kerrokseen (HF-signaalien sulautuminen, imeytyminen eli vaimeneminen). Kirjain kertoo röntgensäteiden suuruusluokan (A, B, C, M ja X) jossa A on arvoltaan matalin. Numero määrittelee säteilyn tason. Päivitetään kahdeksan kertaa vuorokaudessa.


Item           Element                  Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304A         304 Angstroms      NOAA reported value from 0 to unknown.

Relative strength of total solar radiation at a wavelength of 304 angstroms (or 30.4 nm), emitted primarily by ionized helium in the sun's photosphere. Two measurements are available for this parameter, one measured by the Solar Dynamics Observatory, using the EVE instrument, and the other, using data from the SOHO satellite, using its SEM instrument. Responsible for about half of all the ionization of the F layer in the ionosphere. 304A does correlate to SFI (see graph  below). Updated hourly.

304A. 304 Ånströmiä. NOAA raportoi arvoja välillä 0 - Tuntematon.  Lisää tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta [http://sdo.gsfc.nasa.gov/ ja https://www.nasa.gov/mission_pages/soho/index.html]

Auringosta tulevan kokonaissäteilyn suhteellinen määrä 304 Ångströmin aallonpituudella (30,4 nanometriä),  joka säteilee ensisijaisesti ionisoituneesta heliumista auringon fotosfäärissä. Kaksi mittausta on saatavilla tälle arvolle:
Tämä vastaa noin puolesta iononosfäärin F-kerrosten ionisaation kokonaismäärästä. 304A korreloi SFI:n kanssa. Päivitetään 24 kertaa vuorokaudessa.


Item                     Element                       Description

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sig Noise Lvl     Signal Noise Level     Calculated value.

Indicates how much noise (in S-units) is being generated by interaction between the solar wind and the geomagnetic activity. A more active and disturbed solar wind, the greater the noise. Updated every ½ hour.

Sig Noise Lvl. Signaalihäiriön taso. Laskettu arvo.

Laskennallinen arvo joka kertoo kuinka paljon häiriötä (S-yksiköissä) muodostuu aurinkotuulen ja geomagneettisen toiminnan yhteisvaikutuksena.
Mitä aktiivisempi ja häiriöisempi auronkotuuli on, sitä suurempi on häiriö.  Päivitetään 48 kertaa vuorokaudessa.


ja niin edelleen..

Korjaa via [oh5xb ät luukku.com], jos yllä olleissa teksteissä ilmenee suomennus-, ajatus-, painotus- tai muita ymmärrettävyyden kannalta oleellisia, minun tekemiäni virheitä. Kiitos!

=========================================================

73! Kari, OH5XB

Paluu pääsivulle.