valid-html401.gifmadewithNvu80x15clear.png                                                                                                                                              

   Lisälaitteita-sivu    Matkat-sivu   Viimeisimmät muutokset: 17.5.2007

Valmistelut (Suzuki Bandit, vm. 2003):

0. Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet:

- ristipäämeisselit (ohjaustangon painot, katteen pleksi, akun + napa)
- kuusiokoloavain (katteiden kiinnitysruuvit, peilit, rungon puolen maadoituspisteen kiinnitysruuvi)
- kiintoavain (tankin irroitus, kiertokytkimen rungon kiristys)
- ohutseinäinen piippuavain tai lattapihdit (kiertokytkimen nupin kiinnitysmutterin kiristys)
- yleismittari (vastusmittaukset)
- sivuleikkurit
- palateräveitsi iso (kaasukahvan putken harjanteiden poisto)
- palateräveitsi pieni (tuppien ulkopään muotoilu painoja varten)
- paineilmakompressori ja siihen sopiva ohutkärkinen puhalluspistooli
- nippusiteitä
- teippiä
- kumimaista liimaa (Bostik)
- CRC 556 tai vastaava (liittimien voitelu)
- kuminhoitoaine (pleksin ja muut kumimutterit)
- kotelonsuoja-aine (ruostuva ohjaustangon sisusta)

- sekä edellä mainittu CLS:n sarja

1. Nostetaan pyörä keskiseisontatuelle ja irroitetaan satula, tankki, etu- sekä sivukatteet

2. Kierretään löysälle ohjaustangon päissä olevien tärinäntappopainojen kiinnitysruuvit

Löysätään ja vedetään paino kiinnityskumeineen irti, sikäli kun ohjaustangon sisällä oleva kumiosa suostuu tulemaan kokonaisena ulos

- ruuvin kuminen vastakappale muttereineen ei välttämättä jää kiinni ohjaustankoon
- kyseinen lukitusmutteri irtoaa helposti vulkanoinnistaan tai liimauksestaan ja helähtää ohjaustangon sisälle, jos painon kiinnitysruuvia kierretään liikaa irti ja lyödään löystyneen kiinnitysruuvin päähän kumisen sisäosan irroittamiseksi.
- mikäli vastamutteri irtoaa kumiosasta, niin silloin on tarjolla hieman enemmän askarreltavaa kun ylimääräiset osat poistetaan ohjaustangon sisältä ja irronneet mutterit liimataan ohjaustangon sisälle asennettavien kumikiinnikkeiden päihin

3. Irroitetaan vanhat tupit rikkomatta niitä

- irroituksessa apuna voi käyttää esimerkiksi paineilmakompressoria (ohjaustangon päästä tangon ja kumin väliin puhaltamalla)
- puhalluksen suuntaa ja paikkaa sopivasti vaihdellen kumin saa vedettyä/rullattua vähän kerrallaan pois paikoiltaan
- liikaa voimaa EI pidä käyttää varsinkaan kaasukahvan puolella, jotta esimerkiksi kaasukahvan runko ei rikkoudu
- poisottovaiheessa kaverista on apua, hän pitää ohjaustangon vastapuolelta kiinni estäen pyörän kaatumisen
 
3. Vuollaan isolla palateräveitsellä ja hiotaan, tai poistetaan muuten kaasukahvan putken vasemmassa reunassa olevat korokkeet pois jotta uusi tuppi pääsee painumaan pohjaan saakka

- harjanteiden tarkoitus tarkoitus lienee estää kahvakumin liukumista ohjaustangon pään suuntaan erilaisissa ajotilanteissa(?)

4. Puhdistetaan ohjaustangon päiden pinnat mahdollisista vanhoista liimajäämistä

5. Valmistellaan uudet tupit asennusvalmiiksi

- tuppien vastusmittaukset ja puhdistus, tarvittaessa tupin päädyssä olevan reiän suurentaminen kahvakumin mentäväksi (varoen sisällä olevaa vastusta)

5. Työnnetään vasemmanpuoleinen tuppi paikoilleen (tiukka sovitus)

- laitetaan kumiliimaa sen verran reilusti uuden tupin etuosaan ja sisäpintaan, että se toimii asennusvaiheessa liukastimena
- työnnetään tuppi kerralla pohjaan saakka (sähköjohto on lopullisessa asennossa, reilun millin - parin päähän monitoimikytkimen kotelosta)
- puhdistetaan ylimääräinen liima pois monitoimikytkimen puoleisesta päästä, jotta tuppi ei liimaudu koteloon kiinni
- tuppea EI saa kiertää työnnön aikana tai sen lopussa, jotta sisällä oleva vastus ei rikkoudu

6. Suunnitellaan kaasukäden puoleisen tupin oikea asennussuunta ja -kohta (sähköjohdon liike kaasukahvan kiertymisen huomioiden)

- liian tiukka ja edestakaisin taipuileva mutka katkaisee lämmitysvastuksen johdon, toisaalta liian löysä johto ei ole hyvä jotta siihen mahdollisesti osuva esine ei vaikuttaisi kaasukahvan asentoon  
- kiinnitetään nippusiteillä (kaasukahvaa edestakaisin kääntelemällä) sopivan pituiseksi mitattu johto lähellä oleviin muihin johtoihin tai vaijereiden kuoriin

7. Työnnetään oikeanpuoleinen tuppi paikoilleen (tiukka sovitus)

- kaasukahvan rungon ja tupen väliin laitetaan liimaa muttei liikaa
- työnnetään tuppi kerralla pohjaan saakka  (sähköjohto on lopullisessa (kaasukahvan lepo-)asennossa, reilun millin - parin päähän monitoimikytkimen kotelosta)
- PUHDISTETAAN liika liima joka välistä pois, jotta kaasukahva toimii kunnolla liiman kuivamisen jälkeenkin
- tarkastetaan että kaasukahva toimii normaalisti

8. Mitataan että tuppien sisältämät vastukset ovat ehjiä, eivätkä ne ole oikosulussa pyörän runkoon

- viallinen tuppi irroitetaan kun liima on vielä notkeaa
- vioittuneen vastuksen korjaaminen voi olla vaikeata varsinkin jos tuppia on kierretty asennuksen aikana

(lisätään ohjaustangon sisälle kotelonsuoja-ainetta, mikäli tanko näyttää ruostuvan sisäpuolelta)

Alkuun

9. Kiinnitetään tärinäntappopainot paikoilleen

- uudet tupit ovat suurinpiirtein saman mittaiset kuin alkuperäiset
- kaasukahvan puoleista tärinäntappopainoa ei kannata kiristää liian lähelle liikkuvan tupin päätä, ettei se vaikuta kaasukahvan palautumisliikkeeseen

10. Kiinnitetään keskusyksikkö satulan alle kaksipuoleisella teipillä ja nippusiteillä työkalukotelon oikealle puolelle muovikaukalon seinälle

2005-Suzuki-kahvanlammittimet-keskusyksikko-kaapeleineen.jpg

11. Vedetään keskusyksiköltä kahvoille menevä johto esimerkiksi oikeanpuoleista runkoputkea ja johtosarjaa pitkin tankin alle sen etuosaan ja kiinnitetään tupeilta tulevat johdot liittimiinsä

- liittimet  kiinnitetään siten etteivät ne pääse tärisemään irti eivätkä kerää ylimääräistä vettä ja likaa liitinpintojensa väliin
- ylimääräiset johdot kiinnitetään tukevasti runkoputkiin vapaassa tilassa tankin ja moottorin välissä (siten ettei huoltomiehenkään tarvitse purkaa niitä edestä esimerkiksi venttiilien välyksiä säätäessään)
- tupeille menevät johdot kiinnitetään sopivin välein muihin johtoihin käyttäen nippusiteitä, spiraaleja tai muita vastaavia välineitä

12. Vedetään keskusyksiköltä menevä lämpötila-anturi samaa reittiä pitkin ohjausakselin ohittavaa kaapeli- ja vaijerinippua myötäillen kytkinkahvan puoleisen johtonipun kahvanpuoleiseen päähän ohi virtaavan ilman vaikutuspiiriin

- kiinnitetään edellisessä kuvassa näkyvä vaalea johto paikoilleen joko nippusiteillä, spiraalimuovilla tai muulla sopivalla tavalla aina vasemmalle puolelle menevän kaapelinipun yläpäähän saakka
- huomioidaan ohjaustangon liikkeet ääriasentoineen ja kaapeleiden tai vaijereiden hankaus toisiaan sekä pyörän runkoa vasten

13. Vedetään muuten samaa reittiä mutta ohjausakselin vasemmalta puolelta kiertävä moninapainen, kiertokytkimelle menevä johto eturungon alaputkelle saakka, josta ajovaloumpion alla oikealle kääntyvää puolta ylös kierroslukumittarin oikealle puolelle

- johdossa oleva vesisuojattu liitin jää pystyyn lampun oikealla puolella nousevan putken kylkeen (vesi ei jää lillumaan sen tiivistettä vastaan)
- kytkin kiinnitetään sopivan kokoiseen reikään etukatteen sisäpuolelle ja lukitaan kiinni kiristysmutterillaan (reiän paikka on valittu siten että kytkimen kotelo nojaa johonkin läheiseen pintaan, joka estää kytkimen kiertymisen lukitusmutterin mahdollisesti löystyessä)
- kytkimen akselin o-rengas voidellaan silikonirasvalla ja sijoitetaan paikoilleen
- kytkimen kiertonuppi asetetaan akselille o-rengasta vasten ja kiristetään kiinni sopivalla piippu- tai muulla avaimella, asentoa valittaessa huomioidaan mahdollinen nupin kansilevyn vaikutus nupin asentoon (merkkiviivan asento esimerkiksi kytkimen nolla-asennossa)
- nupin kansilevy painetaan paikoilleen
- yhdistetään kytkimeltä tulevassa johdossa oleva liitin välijohdon liittimeen ja kierretään o-renkaalla varustettu liittimen kierreosa kiinni, kiepautetaan ylimääräinen johto pienelle kiepille sekä kiinnitetään kieppi parista kohdasta kiinni eturunkoon (tärinän vaikutukset ja katteiden osien sijoitukset huomioiden)

14. Kiinnitetään keskusyksikön miinusjohto oikeanpuoleisen sivukatteen alla, akun oikealla puolella rungossa olevan lisälaitteiden yhteiseen maadoituspisteen (oma lisäys valmiiseen, rungossa olevaan vapaaseen ja kierteistettyyn kiinnikkeeseen) alle muiden johtojen sekaan Abikon 6,5 x 11 mm lenkki-liittimellä.

15. Kiinnitetään keskusyksikön plus johdossa oleva sulakepesä akun plussaan

- sulakepesä on akun vasemmalla puolella takakatteen ja takarungon välissä runkoputkeen kiinnitettynä siten, että sulakepesässä olevan sulakkeen voi vaihtaa katteita tai akkua irroittamatta
- akun plus-navan ja sulakepesän välinen johto on eristetty paksulla suojaputkella siten, ettei johto pääse hankautumaan runkoon ja aiheuttamaan oikosulkua

16. Kokeillaan kahvanlämmittimen toiminta eri tehoillaan

- liima ei ole ehtinyt kuivamaan kunnolla eli ei anneta liikaa lämpöä vielä
- keskusyksikössä oleva vihreä led näytää tehonsäädön vilkkuen eri nopeuksilla säätökytkimen eri asentojen mukaisesti

17. Kasataan tankki, katteet ja muut osat alkuperäisille paikoilleen

18. Puhdistetaan työkalut ja laitetaan ne omille paikoilleen

Aikaa kului 2005 yhdeltä henkilöltä (amatööri) ensimmäisellä kerralla reilu aamupäivä, kun en pitänyt mitään kiirettä asennuksen etenemisellä.

Alkuun    Lisälaitteita-sivu    Matkat-sivu